Slide 1

Біздің тұтынушыларымыз төмендегілер:


«ЕЭК» АҚ, «ТНК Казхром» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Казатомпром» ХА, «УК ТМК» АҚ, «Казхром» АҚ, «АММТП» РМК, Казақмыс Корпорациясы, «ССГПО» АҚ, «KazTransCom» АҚ, «ПЗТМ» АҚ, «ЖГОК» АҚ, Ұлттық Банк филиалы – Орталық Қойма, «АЗХС» АҚ, «Оңтүстік Жарық» ЖШС жəне т.б.