Slide 1

Биллинг жүйесі не үшін қажет? 

Шағын және ірі кәсіпорындарында, кәсіпорын ішіндегі қызметкерлерді байланыспен қамтамасыз ететін және қала, қалааралық және халықаралық телефон желісіне рұқсат беретін ведомстволық (жекеменшік) АТС бар.  

Егер кәсіпорын үшін ішкі байланыс тегін болса, онда қала, қалааралық және халықаралық телефон желісіне ақша төлеу қажет. Кейде төлеу шамасы аз ақша болып келмейді.  

Өз қызметін және қаражаттың бөлуін жоспарлайтын кез келген кәсіпорын телефон байланысының шығындарын да жоспарлайды. Телефон байланысының шығындары бойынша жоспарлы параметрлерін қалай асырмауға болады? Телефон байланысына ең көп ақша жұмсайтын қандай бөлімшелер және қызметкерлер бар?  Жүздеген телефон сөйлесулердің ішінен, еңбек қызметінде ме, немесе кәсіпорын есебінен жеке мақсатта орындалғанын қалай анықтауға болады? Телефон келіссөздерінің шығындары дәлелденді ме, әлде оларды азайту мүмкін бе?      

Бұл және тағы да бірнеше мәселелер ведомстволық АТС пайдалану кезінде кәсіпорынның басшылығында туындалуы мүмкін. Бұл мәселелерді шешу, сонымен қатар телефон келіссөздерімен байланысты қосымша ақпаратты алу, Tariscope биллинг кешенінің пайдалануына рұқсат береді.

Tariscope бізге не береді?                                                                     

Tariscope биллинг кешеніне кіретін бағдарламалық модульдер  

Tariscope биллинг кешеніне келесі бағдарламалық модульдер кіреді:

•  Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine. Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine орнына Tariscope пайдаланушы басқа пакетті пайдалануы мүмкін SQL Server 2000, немесе SQL Server 2005 (Microsoft), немесе SQL Server 2008 (Microsoft);
•  Microsoft SQL Server-у қосылатын Tariscope деректер базасы;
• "Консоль жөнге салу" бағдарламасы;
•  CDR Recasting бағдарламасы;
•  CDR Monitor бағдарламасы;
•  "Есеп беру үлгісінің генераторы" бағдарламасы;
•  CDR Observer қызметі;
•  Tariscope Compare бағдарламасы;
•  Жоспарлаушы қызметі;
•  Tariscope NetFlow Collector қызметі;
•  Tariscope CallExport (TSCallExport) қызметі;
•  Жойылған сценарий орындалуының утилитасы (TsSwitch);
•  Деректер базасын бұрынғы қалпына келтіру утилитасы (tsDBRestore);
•  Tariscope шақыру деректер базасына ХТЖ (бұрында UMC, Украина) ұялы байланыс операторын шақыру деректер база импортының утилитасы (tsUMCImport);
•  Tariscope шақыру деректер базасына Укртелеком операторын шақыру деректер база импортының утилиталары (tsUkrtel2007Import, tsDBFImport);
•  Tariscope шақыру деректер базасына Golden Telecom (Украина) операторын шақыру деректер база импортының утилитасы (tsGT2007Import)  ;
•  Microsoft SQL серверіне Tariscope деректер базасын қосу утилитасы;
•  "sa" логинімен пайдаланушының паролін ауыстыруға арналған tsPwdChange утилитасы;
•  Электрондық поштаны жіберу (SendMail2) утилитасы;
•  Деректер базасын жаңалау үшін (tsDBUpdate) утилита.

tariscope 3.4 present