Slide 1

Кепілден соңғы қызмет көрсету


Техникалық қызмет көрсету бойынша іс-шаралар кешеніне сонымен қатар кепілден соңғы қызмет көрсету де кіреді. Қызмет жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жəне істен шыққан жабдықтарды ауыстыру жұмыс кешенін бағамдайды.
Кепіл кезіндегі қызмет көрсету бойынша қызметтің 4 топтамасын ұсынамыз:
• «Light»
• «Standart»
• «Advance»
• «VIP»
Қызметті бағалау, жүйенің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жəне істен шыққан жабдықтарды ауыстыру жылдамдығының өлшемдері арқылы жүзеге асырылады.