Slide 1

Жобалық басқару шеңберінде қызметтерді жүзеге асырамыз.


         
Біз Тұтынушыларға Атқарушы – Тапсырыс беруші схемасы бойынша тек қана өзара қарым- қатынас ұсынып қана қоймай, сенімді əрі ұзақ мерзімді əріптестік шеңберінде бизнес – үрдістерді бірге жүргізуге ұсыныс жасаймыз.
Біздің Тұтынушының жобасын басқару туралы ұсынысымыз төмендегілерден тұрады:
• Қолда бар желілерге талдау жасау жəне оның Тұтынушының артып жатқан талаптарының шешімі үшін қолданылу мүмкіндігін бағалау;              

• Тапсырыс берушінің негізгі параметрлері мен тапсырыстары негізінде желіге деген талаптардың зерттелуі;              

• Желілік инфрақұрылым жəне ақпараттық жүйелердің жобалануы;              

• Жабдықтардың жеткізілуі, құрастырылуы, орнатылуы мен жөнделуі;              

• Тапсырыс берушінің қызметкерін оқыту, кеңес беру жəне техникалық қолдау.