Slide 1

Құрылу тарихы 


 «Энергия РК» компаниясы 2006 ж. құрылды.
 2007 ж. біз Siemens Enterprise Communication GmbH & KG компаниясынан аталмыш өндірушінің HiPath сауда белгілі жабдығын сату жəне қызмет көрсету құқығына авторлық құқық алдық. Қазіргі кезде біздің компаниямыз осы өндірушінің Қазақстан территориясындағы жалғыз ресми делдалы болып табылады.
2011 ж. қаңтар айында біз Orion компаниясынан Қазақстан Республикасы территориясында жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етулерді сату жəне қызмет көрсету құқығына авторлық құқық алдық.
2012 ж. Schneider Intercom компаниясымен серіктестік туралы шатрқа қол қойылды. Сонымен біз дауыс зарайқыш жабдығын Қазақстан Республикасының территориясында  сату жəне қызмет көрсету құқығына авторлық құқық алдық.
Сонымен, қазіргі таңда   «Энергия РК» компаниясы  телекоммуникациялық жабдықтардың интеграторы жəне жеткізушісі болып табылады жəне кез-келген қиындықтағы заманауи телекоммуникациялық жүйелерді енгізуде тəжірибесі бар. Азғана уақыт аралығында біз индустриялық жəне энергетикалық кəсіпкерліктер сегментінде өзімізді көрсете алдық, сондай-ақ экономиканың басқа секторларында да тəжірибеміз бар.